Tap problemen

Tap problemen
TAP PROBLEMEN
Het bier schuimt hier onder wat oorzaken


CC2 druk te laag zie CO2 tap druk2 tap druk
Rubbers van fust koppeling beschadigt of de rubbers van de leidingen.
Verkeerde bierleidingen de binnendiameter moet het zelfde zijn als de binnen diameter van de bierspiraal, dit geld ook voor de uitloop van de biertapkraan..
Vuile bierleidingen reinig regelmatig de bier leidingen bel ons voor advies of klik hier voor een reinigings set
Bierkoeler koelt niet goed kijk of er genoeg water in zit de condensor schoon is
Bierspiraal te kort eventeel oplossen met een compensator kraan.
Capaciteit van de koeler niet voldoende.

Bier smaakt niet:
Vuile bierleidingen.
Bier bedorven.
Bierfust staat te lang aangesloten.

Bier is niet Koud

Koeler defect.
Capaciteit van de koeler niet voldoende dan gaat ook het bier schuimen.
Opslag temperatuur te hoog ten opzichte van de capaciteit van de koeler.
De capaciteit van de koeler die opgegeven word is bij een opslag van het bierfust van 10 graden.
Hoe warmer het fust hoe lager de tap capaciteit
Condensor verstopt niet schoon.
Of gas weg


Bierkoeler bevroren dan is de thermostaat defect.
TIPS EN TRUCS
TIPS & TRICKS VOOR EEN BIERTJE
Het perfect getapte bier bij een drankautomaat is geen rocket science. Maar belangrijke factoren worden te vaak over het hoofd gezien of er wordt zelfs geen rekening mee gehouden. Het basisconcept vóór de bouw van een drankdispensersysteem is de "non plus ultra" voor consistent goede functionaliteit. Voor eventuele storingen in een bestaande kraan geven we hieronder graag enkele tips en suggesties voor oplossingen. Deze lijst met mogelijke oorzaken en foutbronnen is echter niet uitputtend.
VUISTREGEL
1.) Een goed schoongemaakte dispenser is een voorwaarde voor een constant goede drankkwaliteit aan de kraan. Het biervat verlaat het voedsel in perfecte staat bij de laadhelling van de brouwerij. In de laatste paar meters van de productie tot aan het glas verliest bier aan de kraan een groot deel van zijn originaliteit. Houd er rekening mee dat de componenten van een drankuitgiftesysteem die constant in contact staan met de omgevingslucht worden blootgesteld aan bepaalde vervuiling of besmetting. Dit omvat met name de tapkop (KEG) en de kraan. Besteed aandacht aan deze componenten tijdens het reinigen en reinig of desinfecteer deze componenten volgens de toepasselijke richtlijnen voor drankuitgiftesystemen.  2.) De werkdruk die u instelt op een CO 2 of N 2 drukregelaar is cruciaal voor een goede tapflow op de kraan. De juiste bedrijfsdruk is in wezen direct afhankelijk van
het product
het gebruikte toevoergas (CO 2 of N 2 )
de volledige lijnlengte van de tapkop tot de tap
de lijndoorsnede (binnendiameter van de dranklijn)
het hoofd
de opslagtemperatuur van het biervat
de serveertemperatuur bij de kraan
de kraan gebruikt
de gebruikte serveerschaal (glas, PET-beker, wegwerpbeker)
3.) Verschillende buisdoorsneden (binnendiameter) op een biertapsysteem moeten worden vermeden. Uw biertap moet altijd dezelfde nominale diameter hebben, van de tapkop (KEG) tot het aansluitmondstuk op de kraan. Bij een vrij verkrijgbare koelinrichting (tafelmodel) komt de gebruikte aansluitleiding voor dranken vaak niet overeen met de koeleenheid. Controleer bij een onregelmatige uitlaatsnelheid op de kraan de leidingdoorsnede van het gehele tapsysteem!   4.) Niet elke kraan past op elke kraan. Afhankelijk van het gewenste debiet gemeten in liters per uur (l / h) en het daadwerkelijke tap- en koelvermogen van de gebruikte flowkoeler wordt vaak de verkeerde kraan gebruikt. Geef ons een seintje - wij adviseren u graag.   5.) Waar komt de "blub" of zelfs de "blub blub" vandaan? We worden altijd telefonisch om advies gevraagd: midden in het kraanproces schiet een grote luchtbel met een "blub" in het glas. Het resultaat is vaak een bijna volledig gevuld bierglas. Dit is vervelend, kost tijd en bovendien staat dit glas bier langer onder de kraan en warmt het ongewenst op.   Onze tip voor onrustige kranen op een koelapparaat op een aanrechtblad (tafelmodel apparaat):
Controleer de functionaliteit van de dispensingkop (KEG). Zelfs een licht defecte hoofdafdichting of versleten O-ringen op de tapkop leiden de CO 2 maar al te graag rechtstreeks in de dranklijn en niet in het biervat. Demonteer de dispensingkop en controleer deze componenten.
Onze tip voor onrustige kranen op een onderbouwkoelkast met dispenser:
Controleer de functionaliteit van de dispensingkop (KEG). Zelfs een licht defecte hoofdafdichting of versleten O-ringen op de tapkop leiden de CO 2 maar al te graag rechtstreeks in de dranklijn en niet in het biervat. Demonteer de dispensingkop en controleer deze componenten.  
Het gekoelde leidingtraject van de onderbouw koelunit (doorstroomkoeler) naar de kraan moet goed worden geïsoleerd tegen ongewenste verwarming. Slecht geïsoleerde kabelroutes (zelfs enkele centimeters) zijn koudebruggen. In dit gebied zet niet alleen de drank uit, maar ook de CO 2 die erin zit - de bekende "blub" op de kraan is gegarandeerd.